Nabídka služeb

Firma NHK s.r.o. provádí kompletní realizace telekomunikačních sítí, slaboproudých a silnoproudých rozvodů. Společnost NHK s.r.o. provádí práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, zemní práce; veškerou projekční a inženýrskou činnost s tím související. Provádíme instalace v SRN pro O2 a D-Telecom.


TELEKOMUNIKAČNÍ MONTÁŽE

1) kompletní realizace radioreléových přenosů pro společnosti GTS, T-Mobile, O2, Telemont, VUMS Datacom, ATS, České radiokomunikace

 • zajištění akvizice, zhotovení studie, projednání nájemní smlouvy, ,projekce radioreléových spojů , zpracování hygienické, požární a statické zprávy, výpočet kvality skoku, měření hygieny, přednastavení instalovaných technologií na měřícím pracovišti, montáž, oživení a závěrečná skoková a staniční měření před předáním do provozu.


2) komplexní výstavba SDH zařízení pro O2, Huawei, GTS, VUMS Datacom, ATS

 • digitální radioreléová zařízení,
 • digitální multiplexní zařízení,
 • oživení instalovaných technologií
 • veškerá provozní měření
 • měření RF parametrů přenosového systému,
 • měřeí na el. i optických rozhranních (až STM-64),
 • datová měření, registrace chybovosti přenosových systémů na všech používaných rozhranních a rychlostech,
 • měření instalované technologie včetně vlnovodů.


3) kompletní realizace optických sítípro T-Mobile, Telefónica O2 Czech Republic, GTS

 • inženýrské, projekční, realizační a konzultační služby při výstavbě nové telekomunikační infrastruktury , zabezpečení kompletní inženýrské činnosti související s výstavbou místních i dálkových sítí, projekce zejména v oblasti optických sítí včetně jejich realizace, moderní telekomunikační systémy s využitím optického přenosu.


4) projekce a výstavba síťových lokalit a připojování zákazníků pro společnost GTS, a.s

 •  kompletní zajištění výstavby v celé ČR.
 •  výstavba a instalace SDH/PDH rr spojů,
 •  instalace multiplexních zařízení,
 •  měření a zprovoznění všech instalovaných technologií.


5) Výstavba CWDM/DWDM systémů pro společnost GTS, a.s.

 •  instalace CWDM/DWDM zařízení,
 •  měření a zprovoznění všech instalovaných technologií.


6) LastMile činnost pro společnost GTS, a.s.

 •  kompletní zajištění LM činností ve středních čechách a Praze
 •  instalace xDSL zařízení,
 •  měření a zprovoznění všech instalovaných technologií.


7) kompletní realizace strukturované kabeláže pro společnosti GTS, Telefónica O2 Czech Republic, CESNET, Akademie věd ČR, G-Data Servis

 

 • rozpočty, návrhy a projekce strukturované kabeláže, instalace strukturované kabeláže vč.certifikace, instalace optických rozvodů, propojení vzdálených LAN, bezdrátové přípojení LAN, servisní zásahy na LAN.Instalace sítí WAN. Instalace stojanů vyrobených dle specifických požadavků zákazníka. Pozn: společnost NHK s.r.o. zajišťuje veškerá zmiňovaná měření provozních i přenosových parametrů vlastním měřícím vybavením.


PRÁCE VE VÝŠKÁCH POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY

- montáž a údržba ocelových konstrukcí, anténních systémů včetně vlnovodů pro Telefónica O2 Czech Republic, GTS, Telemont, GTECH Czechoslovakia, speciální stavební práce.

SILNOPROUDÉ MONTÁŽE


- rozpočty, návrhy a projekce silnoproudých rozvodů, instalace silnoproudých rozvodů vč.dodávek UPS. Zhotovení výchozí i periodické elektrorevize.

Servisní činnost/HOTLINE

Společnost NHK s.r.o. provádí pravidelné revize anténních systémů, drží HOTLINE pro telekomunikační operátory dle jejich požadavků na odezvu.

HOT LINE: +420 724 959 925

Záruční a pozáruční servis

Na veškeré provedené práce poskytujeme záruční a pozáruční servis v plném rozsahu a dále dle požadavku objednavatele.


Oblast působnosti

Území celé České republiky, SRN, Slovenská Republika

Proces kvality

Proces kvality ve společnosti je řízen systémem ISO 9001 : 2000, číslo CQS 2004/2001

Proces BOZP

Proces kvality ve společnosti je řízen systémem ISO 18001 : 2007, číslo CZ 34-2013

Proces enviromentálního managementu

Proces kvality ve společnosti je řízen systémem ISO 14001 : 2004, číslo CZ 34-2014

Kontakt:

Štěrboholská 560
102 00 Praha 10
Česká republika

HOT LINE: +420 724 959 925
tel: +420 910 020 443

 

NHK Solutions s.r.o.
http://www.racom.eu